Popravak slavina / česmi

Datum objave

16.02.2017 14:23

Koju tip slavine / česme je potrebno popraviti?

Slavina sa jednom ručkom koja kontoliše vruću i hladnu vodu,

U kojoj prostoriji je potreban popravak?

Kuhinja,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koliko slavina/česmi je potrebno popraviti?

2,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ali uz pomoć i preporuku vodoinstalatera,

Molimo opišite malo detaljnije kakva vrsta popravka Vam je potrebna

Slab pritisak na hladnoj vodi ,

Koju vrstu slavine / česme je potrebno popraviti?

Usadna,