Zavarivanje (varenje)

Datum objave

16.02.2017 16:00

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Opšte zavarivanje / prerada metala,

Koji metal/i će biti u upotrebi?

Kovano željezo,

Gdje će se radovi odvijati?

Vani

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno