Škola glume

Datum objave

16.02.2017 18:24

U koje vrijeme želite pohađati školu glume?

Između 15 i 18 h,

Zbog čega želite pohađati časove glume?

Da nastavim sa profesionalnim razvojem,

Koliko imate godina?

18 - 25 godina,

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Po preporuci učitelja,

Kojim danima želite pohađati školu glume?

Srijeda, Ponedjeljak, Četvrtak, Utorak, Subota, Petak, Nedjelja,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koje vještine želite naučiti / poboljšati?

Razviti posebne akcente, Razviti posebne dijalekte,

Koliko često želite pohađati školu glume?

Po preporuci učitelja,

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva,