Instrukcije iz njemačkog jezika

Datum objave

16.02.2017 19:55

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Ostalo:

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Utorak, Petak,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?Vaša adresa / lokacija

Ostalo: a2

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Utorak, Petak,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana