Krečenje

Datum objave

17.02.2017 18:17

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

Više od 100 m2,