Čišćenje peći i kotlova (servis)

Datum objave

17.02.2017 20:57

Za koju vrstu objekta je potrebna usluga?

Stambeni objekat - kuća

Za šta je potrebno čišćenje?

Peći za centralno grijanje na kruta/tekuća goriva od 24 kw do 36 kw,

Koliko peći je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je očistiti peć na pelet, te po potrebi prateću opremu i dimnjak