Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

17.02.2017 23:19

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

150 - 200 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal i dijelove

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je