Geološka istraživanja

Datum objave

17.02.2017 23:21

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Površinsko i dubinsko ispitivanje terena i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena,

Za koju namjenu Vam je potrebna usluga?

Geološka,

Molimo upišite detalje usluge koja Vam je potrebna

Analiza kamena

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno