Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

18.02.2017 13:01

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Medicinski

U kojem formatu se dokument nalazi?

PDF dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

21-02-2017

Imate li dodati još neke informacije?

Hitno ,do utorka popodne