Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

18.02.2017 13:39

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno