Asfaltiranje

Datum objave

18.02.2017 20:18

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Manje od 100 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Završni sloj,

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-08-2017