Servis računara

Datum objave

19.02.2017 19:53

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

PC računar, Ostalo: ,

Koja marka računara je u pitanju?

Ostalo:

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

XP

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

,,