Stolarski radovi

Datum objave

19.02.2017 19:58

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Imate dodati još neke informacije?

Treba mi partner za izradu kuhinja po mjeri,

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada,