Stolarski radovi

Datum objave

19.02.2017 20:54

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj, Police,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je