Servis sportske opreme

Datum objave

19.02.2017 23:23

Koju vrstu opreme je potrebno servisirati?

Fitness oprema,

Koja vrsta servisa Vam je potrebna?

Popravak oštećenja,

Koliko predmeta je potrebno servisirati?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju je traka za trcanje, problem je elektronske prirode.