Prijevoz robe

Datum objave

20.02.2017 11:40

Molimo upišite vrstu robe koju je potrebno prevesti

Stocnu kabastu hranu BALIRANO SIJENO (kocke) 15t

Molimo upišite lokaciju utovara

Srebrrenik BiH 75350

Molimo upišite lokaciju istovara

Abu Dhabi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Abu Dhabi ili Dubai težina tereta do 15 t