Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

19.10.2016 12:40

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Petak, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Od 9 - 12 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno