Kurs informatike

Datum objave

20.02.2017 14:55

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Preporučeno od instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 9 - 12h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Zanima me najkraći rok dobijanja certifikata