Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

20.02.2017 15:55

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Puklo staklo va vodomjeru.,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ostalo: Kompletan objekat,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Ostalo: Vikendica

Od kojeg materijala su cijevi?

Željezo

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Ostalo

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana