Postavljanje solarnih panela

Datum objave

20.02.2017 15:58

Na koliko etaža je objekat?

Objekat na četiri etaže i više,

Da li su Vaši paneli vezani uz pružatelja električne energije?

Da, vezani su uz pružatelja električne energije,

Koliko panela želite da postavite?

6 - 10,

Koja je prosječna veličina nekretnine?

Više od 300 m2,

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li želite rezervnu bateriju za svoje solarne panele?

Da, želim rezervnu bateriju,

Da i ste u mogućnosti obezbijediti materijale i dodatne dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje novog sistema solarnih panela,