Gnojenje zemljišta

Datum objave

20.02.2017 18:39

Veličina zemljišta

Od 200 - 400 m2

Da li ćete vi obezbijediti gnojivo?

Da, obezbijedit ću gnojivo

Kada ste zadnji put gnojili zemljište?

Nikada

Da li Vam je potrebno ispitivanje zemljišta?

Ne, nije potrebno ispitivanje zemljišta prije gnojenja

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno