Postavljanje fasade

Datum objave

20.02.2017 23:00

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Površina je oko 170m2