Ugradnja i zamjena slavina/česmi

Datum objave

21.02.2017 01:11

Koji tip slavine / česme je u pitanju?

Slavina/česma sa jednom ručkom koja kontroliše vruću i hladnu vodu

Koja vrsta slavine / česme je u pitanju?

Zidna

Koliko česmi je potrebno postaviti / zamijeniti?

1

U kojoj prostoriji je potrebno postaviti / zamijeniti česmu?

Kupatilo/WC, Ostalo: Koja je cijena,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ali uz pomoć i preporuku vodoinstalatera

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno