Prijevoz robe

Datum objave

21.02.2017 08:37

Molimo upišite vrstu robe koju je potrebno prevesti

2 kubika gradevinskog materijala(pijesak,sljunak,cement)

Molimo upišite lokaciju utovara

Peny

Molimo upišite lokaciju istovara

Hrasno brdo

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana