Izgradnja novog objekta

Datum objave

21.02.2017 09:27

Koju vrstu objekta želite graditi?

Poslovni objekat

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Još sam u procesu dobijanja potrebnih dozvola

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

Preko 500 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na dvije etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je