Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

21.02.2017 10:16

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Medicinski

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

5

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno