Servis motora i skutera

Datum objave

21.02.2017 15:56

Molimo opišite koja vrsta kvara je u pitanju?

Skuter ide super po raravnom ali uz brdo se na neki način gudi kao da mu propadne gas izgubi snagu.

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Mislim da je do karburatora.