Izrada suncobrana i tendi

Datum objave

21.02.2017 16:14

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada suncobrana,

Za koju svrhu Vam je potrebna usluga?

Za ugostiteljstvo

Koliko suncobrana/tendi Vam je potrebno?

3

Molimo opišite detalje usluge (npr. boja, dimenzije i sl.)

potrebna su mi 3 suncobrana dimenzija 3x3, bijelo plato. logo na 4 strane u 2 boje

Kada Vam treba odabrana usluga?

10-03-2017