Manekeni za revije i fotomodeli

Datum objave

19.10.2016 17:46

Za koju vrstu događaja su Vam potrebni manekeni / fotomodeli?

Photoshooting za reklamu,

Koliko modela / manekena Vam je potrebno?

1

Da li Vam je potreban muški ili ženski model / manekenka?

Ženski,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je