Izgradnja novog objekta

Datum objave

21.02.2017 20:40

Koju vrstu objekta želite graditi?

Stambeni objekat

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Da, imam potrebne dozvole

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

50 - 100 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na dvije etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

21-02-2017