Škola gitare

Datum objave

21.02.2017 21:30

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Bez iskustva

Posjedujete li svoju gitaru?

Da, posjedujem svoju gitaru

Kojim danima želite pohađati školu?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Između 12 - 15 h, Između 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je