Servis mašina i alata

Datum objave

21.02.2017 23:01

Koju vrstu mašine / alata je potrebno servisirati?

Ostalo: ,

Molimo opišite malo detaljnije koja vrsta kvara / usluge je u pitanju

masina za pranje casa

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

ne