Škola gitare

Datum objave

21.02.2017 23:16

Koliko imate godina?

35 - 40 godina

Znate li čitati notni sistem?

Da

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Nemam formalno obrazovanje, sam/a sam naučio/la svirati

Posjedujete li svoju gitaru?

Da, posjedujem svoju gitaru

Kojim danima želite pohađati školu?

Srijeda, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je