Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

22.02.2017 16:02

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Napredno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: odgovara mi u skako doba dana,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebni su mi konverzacijski casovi na nivou B2