Postavljanje pločica

Datum objave

22.02.2017 19:20

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kupatilo,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid, Pod, Kada / tuš kabina,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

30 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Po preporuci stručnjaka

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Ostalo: stiropol,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je