Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

23.02.2017 10:13

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: sanacija krova,

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Postojeći krov je na dvije vode, ali uslijed velikih sniježnih nanosa ostećeno je nekoliko greda, pa je potrebno postojeći krov skinuti zamijeniti oštećene grede, ali prije vraćanja istog treba dozidati 1m u visinu i ponovo pripremiti zidove za postavljanje krova.