Popravak prekidača i utičnica

Datum objave

23.02.2017 13:52

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Popravak,

Koliko utičnica ili prekidača je potrebno popraviti?

1

Od kada postoji ovaj problem?

Odnedavno

Gdje se nalaze utičnice i prekidači?

Prostorije gdje postoji pristup vodi ( kuhinja, kupaonica, vešeraj)

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci električara

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je