Kurs informatike

Datum objave

23.02.2017 19:08

Šta želite da naučite na kursu?

Photoshop, Pravljenje web stranica,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

90 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je