Postavljanje fasade

Datum objave

24.02.2017 10:25

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže,

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 6-3-2017,

Imate dodati još neke informacije?

Potreban iskusan majstor za rad fasade na kuci 2 etaze ,

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Ne, farbanje fasade nije potrebno,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,