Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

24.02.2017 19:35

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Korigovanje,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Naučni

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

5

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno