Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

25.02.2017 08:08

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: ,

U kojoj industriji planirate raditi?

Zdravstvo

Na kojem jeziku je potrean CV/popratno pismo?

BHS,

Za koje tržište je potreban CV/popratno pismo?

Domaće

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je