Dresura pasa

Datum objave

25.02.2017 18:50

Koje je rase Vaš pas?

Ostalo: Stafford

Koja je starosna dob Vašeg psa?

1 godina

Koju vrstu osnovne dresure psa želite?

Dolazak psa na komandu, Opoziv na sjedi i lezi,

Da li želite složeniju dresuru psa?

Ne, osnovna dresura je dovoljna,

Koji od sljedećih dana Vam odgovaraju za dresuru?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je