Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

26.02.2017 11:59

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Istovar kamiona pijeska

Molimo upišite adresu utovara

Dzemala bijedica sarajevo

Koja je udaljenost istovara stvari?

Unutar istog objekta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno