Postavljanje auto folija

Datum objave

20.10.2016 14:42

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Audi A6 4f, 2006

Na koliko prozora želite postaviti foliju?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Želio bih uraditi na unutrašnjim lajsnama i na području oko mjenjača - crnu sjajnu foliju.