Škola flaute

Datum objave

26.02.2017 16:58

Imate li prethodnog iskustva?

5 godina ili više

Poznajete li notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

26 - 44 godina

Koji muzički stil želite da naučite?

Klasični,

Koliko često želite podučavanje?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: Dogovor

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je