Usluge lektora

Datum objave

27.02.2017 16:50

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

Preko 200

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Radi se o horor romanu. Lektor bi trebao biti u mogućnosti aktivno raditi i prodiskutovati neke svoje odluke sa autorom, te uraditi eventualne ispravke i nakon dostavljene finalne verzije u slučaju da iste budu potrebne. Prednost imaju lektori koji imaju iskustva na ovakvim i sličnim poslovima, kao i oni koji daju odgovarajuće cijene pošto cijeli projekt finansira autor lično iz vlastitog džepa.