Stolarski radovi

Datum objave

27.02.2017 20:29

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena dijela/dijelova

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je postavljanje novi vrata i prozora na balkonu