Arhitektonske usluge

Datum objave

27.02.2017 21:40

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada glavnog projekta, Procjena troškova,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Stan

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

70 - 90 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je