Časovi pjevanja

Datum objave

27.02.2017 22:38

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Imam talent za pjevanje. Međutim, potrebno mi je oslobađanje, i kontrolisanje u višim tonovima.