Postavljanje i zamjena oluka

Datum objave

28.02.2017 10:19

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Popravka oluka

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Koja je približna kvadratura Vašeg objekta?

300 - 350 m2

Na koliko etaža je Vaš objekat?

Objekat na 4 etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je